Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सदाशिव पेठेतली एक लायब्ररी..
सभासद: आत्महत्या कशी करावी याच्याबद्दल एखादं चांगलं पुस्तक आहे का ?
...
....
ग्रंथपाल: (सभासदाकडे रोखून पहात ) पुस्तक परत कोण आणून देणार?

Popular Articles