Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एकदा एका कॅन्टीन मध्ये दोन मुली स्कार्फ बांधुन गप्पा मारत बसल्या होत्या.
जवळजवळ अर्धा तास गप्पा मारत होत्या.
काहीवेळाने दोघींनी स्कार्फ काढला आणि अचानक ओरडल्या....
...
....
"अय्या, तू कोण.??"

Popular Articles